نویسنده = Jafari�� Saeid
-

دوره 1، شماره 0، مهر 1380

Saeid Jafari؛ Takashi Noiri