نویسنده = E. Pasha
تعداد مقالات: 2
1. -

دوره 6، شماره 0، اردیبهشت 1384

E. Pasha؛ M. Kokabi Nezhad؛ G. R. Mohtashami


2. -

دوره 5، شماره 0، آبان 1383

E. Pasha؛ M. Khodabin.G.R؛ Mohtashami Borzadran